plenREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

REKRUTACJA KROK PO KROKU

REKRUTACJA 2024/2025

KROK PO KROKU

Rekrutacja na semestr zimowy (studia od października 2024 roku) trwa

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ KIERUNEK STUDIÓW

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki zapewniające wykształcenie praktyczne. Nasza Uczelnia ma do zaoferowania szereg nowoczesnych kierunków, z którymi zachęcamy do zapoznania w zakładce Kandydat.

REJESTRACJA NA STUDIA

Zarejestruj się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego (REKRUTACJA ONLINE)

Następnie pobierz na stronie internetowej Podanie do Rektora o przyjęcie na studia.
Podanie na odpowiedni kierunek należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY. (Podanie również można wypełnić w Biurze Rekrutacji )

DOKUMENTY

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie ) oraz jednolite studia magisterskie‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :

 • świadectwo dojrzałości (oryginalny odpis albo oryginał);
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) (istnieje również możliwość wykonania kserokopii podczas składania dokumentów w Biurze Rekrutacji);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie lekarskie przedkładają tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia. Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji); 
 • 2 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty (do wglądu).

UWAGA! Ze względu na czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia lekarskiego, w celu zapisania się na studia, komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć  niezwłocznie po otrzymaniu. 

Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie)

Skompletuj następujące dokumenty :

 • świadectwo dojrzałości (oryginalny odpis albo oryginał);
 • oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych (UWAGA: jeśli ukończyłeś studia licencjackie , a Twój dyplom nie został jeszcze wydany, wystarczy, że złożysz zaświadczenie o ukończeniu studiów, które ma moc dyplom do momentu jego wydania.);
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)(istnieje również możliwość wykonania kserokopii podczas składania dokumentów w Biurze Rekrutacji);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie lekarskie przedkładają tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia. Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji );
 • 2 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty (do wglądu).

UWAGA! Ze względu na czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia lekarskiego, w celu zapisania się na studia, komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć bez zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć  niezwłocznie po otrzymaniu. ‏‏‎

Kandydaci na studia podyplomowe‏‏‎ ‏‏‎

 • oryginał lub oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych;
 • 1 aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty (do wglądu).
ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA REKRUTACJI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni się zgłosić do Biura Rekrutacji (pokój nr 27) wraz ze wszystkimi dokumentami z Kroku 2 i 3 .
Podpisz umowę o kształcenie oraz opłać opłatę rekrutacyjną. UWAGA! Opłata rekrutacyjna powinna być uiszczona najpóźniej podczas składania dokumentów. Zachęcamy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej przelewem na konto Uczelni.
(Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz w jaki sposób można opłacić można znaleźć w zakładce OPŁATY)

ODBIERZ DECYZJĘ O PRZYJĘCIU NA STUDIA

GRATULUJEMY!
Zostałaś/Zostałeś Studentem Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie!

Skip to content