Rekrutacja 2019/2020

Biuro Rekrutacji

Specjalista ds. Rekrutacji:

mgr Dominika From

Adres:

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 26 (parter)

Telefon:

+48 81 448 08 20,

+48 81 740 72 40 (w.46)

E-mail:

rekrutacja@wssp.edu.pl

Godziny pracy:

 8:00 – 16:00

(poniedziałek – sobota)

.

Terminy Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Semestr Zimowy
(studia od października)
od 1 kwietnia do 15 września

Semestr Letni
(studia od marca)
od 15 listopada do 15 lutego

Informatory WSSP

‏‏‎ ‏‏‎

WSSP_Informator_ENG_okl

Rekrutacja Krok po Kroku

 

krok1

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ KIERUNEK STUDIÓW

‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki zapewniające wykształcenie praktyczne. Nasza Uczelnia ma do zaoferowania szereg nowoczesnych kierunków, z którymi zachęcamy do zapoznania się poniżej.

krok2

REJESTRACJA NA STUDIA

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Zarejestruj się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego (REKRUTACJA ONLINE)

Następnie pobierz na stronie internetowej Podanie do Rektora o przyjęcie na studia.
Podanie na odpowiedni kierunek należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY.
(Podanie również można wypełnić w Biurze Rekrutacji WSSP )

krok3

DOKUMENTY

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie ) oraz jednolite studia magisterskie

‏‏‎ ‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :
– świadectwo dojrzałości (oryginalny odpis albo oryginał);

– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) ;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
Tylko kandydaci na kierunki: Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo , Fizjoterapia
Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji WSSP );

– 3 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);

– dowód osobisty (do wglądu );

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie)

‏‏‎ ‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :

Przygotuj i zabierz ze sobą następujące dokumenty :

– świadectwo dojrzałości (oryginalny odpis albo oryginał)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
Tylko kandydaci na kierunek: Fizjoterapia .
Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji WSSP )

– 3 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego)

– dowód osobisty (do wglądu )

– oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych
– kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia podyplomowe

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

– oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych
– 1 aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)
– dowód osobisty (do wglądu)

krok4

ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA REKRUTACJI WSSP

‏‏

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni się zgłosić do Biura Rekrutacji WSSP (pokój nr 29) wraz ze wszystkimi dokumentami z Kroku 1 i 2 .
Podpisz umowę o kształcenie oraz opłać opłatę rekrutacyjną.
(Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz w jaki sposób można opłacić można znaleźć w zakładce OPŁATY)

krok5

ODBIERZ DECYZJĘ O PRZYJĘCIU NA STUDIA

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

GRATULUJEMY

ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSSP !!!

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM


FIZJOTERAPIA
studia II stopnia /2 letnie studia magisterskie/
studia jednolite magisterskie /5 letnie/

 

KOSMETOLOGIA
studia I stopnia /licencjackie/

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia /licencjackie/

 

PIELĘGNIARSTWO
studia I stopnia /licencjackie/

 

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia /licencjackie/
studia II stopnia /magisterskie/

– Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
– Hotelarstwo i gastronomia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia I stopnia /licencjackie/

 

EKONOMIA
studia I stopnia /licencjackie/

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


PHYSIOTHERAPY
Long-cycle studies

 

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Bachelor degree

 

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Bachelor degree

 

INTERNATIONAL TOURISM
Master degree

 

SPORT SCIENCE
Bachelor degree

 

NURSING
Bachelor degree

 

BEAUTY SCIENCE
Bachelor degree

PROGRAM 2+1

FIZJOTERAPIA

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia /licencjackie/

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia I stopnia /licencjackie/

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast