Kosmetologia

Kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski
– angielski

Program kształcenia

Folder reklamowy kierunku kosmetologia – Kosmetologia

Studiuj kosmetologię w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Studia na kierunku Kosmetologii są studiami I stopnia (licencjackimi) i trwają 6 semestrów. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mają możliwość studiowania na tym kierunku studiów również w języku angielskim.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia umożliwi absolwentom znalezienie dobrej pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych i placówkach odnowy biologicznej, ale także w laboratoriach kosmetycznych i działach kosmetycznych aptek. Zdobyta wiedza zawodowa umożliwi im także samodzielne prowadzenie i organizowanie gabinetu kosmetycznego.

Główną koncepcją kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, którzy będą posiadać szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych, dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną.

Ideą nauczania na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia, jest nie tylko kształcenie specjalistów kosmetologów o dobrych podstawach teoretycznych wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej, diagnozowania schorzeń skórnych i doskonałych umiejętnościach manualnych, ale również kosmetologów pełniących funkcję „edukatorów” zachowań i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Kosmetologia jest nauką interdyscyplinarną, dlatego też absolwent kierunku Kosmetologia będzie posiadał wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki, m.in. z medycyny, chemii, toksykologii, farmacji, receptury i technologii leków dermatologicznych, kosmetyków, kontroli jakości środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała.

Poza przedmiotami objętymi standardami kształcenia uczelnia umożliwia studentom zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ekologii człowieka, chemii ogólnej, toksykologii i farmakognozji.

Istotnym przedmiotem gwarantowanym standardami kształcenia jest technologia informacyjna. Na której studenci dowiedzą się podstawowej wiedzy w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, baz danych, technik menadżerskich i prezentacyjnych, usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji. Treści te stanowią podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Aby pobudzić aktywność absolwentów w kierunku zakładania własnych firm, samorozwoju i samozatrudnienia uczelnia wprowadziła w ofercie zajęć przedmioty takie jak: wybrane zagadnienia z prawa pracy, psychologię oraz marketing i zarządzanie.

Biorąc pod uwagę zainteresowania studentów jak również zaplecze dydaktyczno-materialne szkoły, uczelnia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych umożliwia kształcenie m.in.: z estetyki, wizażu i stylizacji, zasad prawidłowego żywienia, dermatologii estetycznej, kosmetologii leczniczej, farmakognozji i aromaterapii.
Ciekawym przedmiotem wyróżniającym kierunek – Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie od tego samego kierunku organizowanego na innych lubelskich uczelniach jest przedmiot – thalassoterapia. Na thalassoterapi studenci zdobędą wiedzę w zakresie różnorodnych zabiegów leczniczo-relaksacyjnych oraz upiększających wykorzystujących dobroczynne działanie wody morskiej i właściwości lecznicze m.in. alg morskich, kolagenu, planktonu, pereł i kawioru. Dowiedzą się na czym polegają akwakultury i hodowle wybranych rodzajów organizmów wodnych wykorzystywanych w kosmetologii tj. perłopławów czy glonów.

Uczelnia umożliwia studentom bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (do wyboru), gdzie studenci sami zdecydują jakie treści kształcenia chcą poznać i przyswoić.

Dużą rolę w dostosowaniu teoretycznej wiedzy studentów do praktycznych wymagań rynku pracy będą miały praktyki zawodowe. W tym celu uczelnia zawarła umowy z większymi instytucjami regionu, gdzie przeprowadza się zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające.

    Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii potrzebną m.in. do:

 • zorganizowania, urządzenia, wyposażenia i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.,
 • właściwego zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosownego doboru kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem,
 • profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
 • kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków,
 • współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • doboru i posługiwania się lampami, aparatami i urządzeniami zgodnie z ich funkcją i przepisami BHP i PPOŻ,
 • konserwacji i zabezpieczenia narzędzi, aparatury i urządzeń po wykonaniu zabiegu,
 • pełnienia funkcji „edukatora” promującego zdrowy styl życia i dbałość o pielęgnację ciała i urody,
 • edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi pacjentami oraz zapewnienia im odpowiedniego komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • umiejętności szkolenia personelu,
 • pracy związanej z produkcją kosmetyków,
 • doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach i kongresach,
 • podjęcia studiów II stopnia.
 • realizowania etyki zawodowej w działalności kosmetycznej.


UŁATWIAMY ROZWÓJ ZAWODOWY !!!
Promocja dla przyszłych studentów Kierunku Kosmetologii!

Wśród wszystkich kandydatów, którzy zapiszą się na studia na Kierunek Kosmetologia rozlosujemy atrakcyjne nagrody, a wśród nich:

 • kurs z zakresu wizażu i stylizacji „Wszystko gra”
 • 10 wejściówek na kurs „manicure japoński”
 • 5 biletów na kurs „manicure hybrydowy”
 • 2 bilety na zabiegi pielęgnacyjno – upiększające w uczelnianym gabinecie kosmetycznym.

Wszystkie odbyte kursy zostaną potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast