Przedłużona ważność legitymacji studenckich.

Oficjalnie opublikowane jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.
Ważność legitymacji studenckich, na których jest naklejka do 31 marca 2020 roku jest przedłużona do 31 maja 2020 bez konieczność nowej naklejki.Czcionka / Font
Kontrast / Contrast