Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci WSSP.

Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.

W roku akademickim 2017/2018 w Samorządzie Studenckim WSSP sprawowane są następujące funkcje:

  • Oleksandra Mahdych – Przewodnicząca 
  • Maciej Szymuś – Wice Przewodniczący ds. naukowych
  • Daria Zavertana – Wice Przewodnicząca ds. kulturalnych
  • Alisa Nazarenko – Wice Przewodnicząca ds. socjalnych

Program działania Samorządu Studenckiego WSSP obejmuje kilka sfer ze szczególnym uwzględnieniem:

  • dbałości o interesy bytowe, naukowe i kulturalne studentów,
  • realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
  • wspomagania rozwoju studentów i uczelni,
  • współpracy z samorządami i organizacjami studenckimi w środowisku akademickim Lublina oraz organizacjami ogólnopolskimi,
  • reprezentowania szkoły w środowisku.

Zależy nam na rozwoju studentów, dlatego też inicjujemy szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Cieszymy się z Waszego zainteresowania pracą Samorządu. Chętnie korzystamy z rad i pomocy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY!!!


Oleksandra Mahdych – Przewodnicząca
tel. 575 381 519

olamahdych@icloud.com