Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci WSSP.

Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.

W roku akademickim 2019/2020 w Samorządzie Studenckim WSSP sprawowane są następujące funkcje:

 

 

 

Kamila Gilewicz, Turystyka i Rekreacja III. rok, stacjonarne I. stopnia, – Przewodnicząca

Oleksandra Pozniak, studentka II. roku Ekonomii studiów stacjonarnych  I. stopnia– Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów, obszar rozwoju studentów i współpracy z organizacjami studenckimi.

Dmytro Sikorskyi, student II. roku Ekonomii studiów stacjonarnych I. stopnia – Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów, sprawy  sportowe i rekreacyjne.

Oleksandr Melnyk, student II. roku Ekonomii studiów stacjonarnych I. stopnia. – Skarbnik

Sofia Muczak, studentka II. roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I. stopnia. – Sekretarz

Viktor Demyda, student II. roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I. stopnia. – Pełnomocnik Przewodniczącego – Rzecznik praw studenta

Anna Overko, studentka II. roku kierunku Turystyka i rekreacja, studiów stacjonarnych I. stopnia. – Pełnomocnik Przewodniczącego  ds. kulturalnych, projektowych i etyki studenckiej.

Alicja Oleszczak, III. rok Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne I. stopnia – Pełnomocnik Przewodniczącego  ds. studiów i studentów Anglojęzycznych.

Alicja Praczyk, II. rok Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I. stopnia. – Pełnomocnik Przewodniczącego – koordynator ds. mediów i promocji.

Julia Moryc, II. rok Kosmetologia, studia stacjonarne I. stopnia – Pełnomocnik Przewodniczącego ds. socjalnych i materialnych.

Program działania Samorządu Studenckiego WSSP obejmuje kilka sfer ze szczególnym uwzględnieniem:

  • dbałości o interesy bytowe, naukowe i kulturalne studentów,
  • realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
  • wspomagania rozwoju studentów i uczelni,
  • współpracy z samorządami i organizacjami studenckimi w środowisku akademickim Lublina oraz organizacjami ogólnopolskimi,
  • reprezentowania szkoły w środowisku.

Zależy nam na rozwoju studentów, dlatego też inicjujemy szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Cieszymy się z Waszego zainteresowania pracą Samorządu. Chętnie korzystamy z rad i pomocy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY!!!


Kamila Gilewicz – Przewodnicząca
tel. 730 851 765,

e-mail: kamilagilewicz922@gmail.com

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast