Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci WSSP.

Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.

W roku akademickim 2018/2019 w Samorządzie Studenckim WSSP sprawowane są następujące funkcje:

  • Kamila Gilewicz – Przewodnicząca
  • Oleksandra Pozniak – Vice-Przewodnicząca
  • Oleksandra Mahdych –  Vice-Przewodnicząca ds. socjalnych
  • Dmytro Sikorskyi- Vice-Przewodniczący ds. sportowych i naukowych
  • Bohdan Ivanov – Vice-Przewodniczący ds. kulturalnych

Program działania Samorządu Studenckiego WSSP obejmuje kilka sfer ze szczególnym uwzględnieniem:

  • dbałości o interesy bytowe, naukowe i kulturalne studentów,
  • realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
  • wspomagania rozwoju studentów i uczelni,
  • współpracy z samorządami i organizacjami studenckimi w środowisku akademickim Lublina oraz organizacjami ogólnopolskimi,
  • reprezentowania szkoły w środowisku.

Zależy nam na rozwoju studentów, dlatego też inicjujemy szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Cieszymy się z Waszego zainteresowania pracą Samorządu. Chętnie korzystamy z rad i pomocy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY!!!


Kamila Gilewicz – Przewodnicząca
tel. 730 851 765,

e-mail: kamilagilewicz922@gmail.com