Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Uczelnia nasza bierze w nim udział w programie od 2008 r. Posiadamy rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, dzięki czemu studenci mają możliwość:

 • wyjazdu na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdu na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

a absolwenci, którzy ubiegali się o wyjazd na ostatnim roku studiów

 • wyjazdu na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

 

Studenci i absolwenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie w postaci stypendium (od 400 do 500 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na studia i od 500 do 600 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na praktykę).

 

Studenci mają możliwość wyjazdu do Uczelni partnerskich w ramach krajów programu, czyli:

Member States of the European Union
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Sweden, Slovenia, Spain

Non EU Programme countries
Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, Serbia, Republic of North Macedonia.

 

Z roku na rok coraz więcej naszych studentów z powodzeniem korzysta z programu Erasmus+, łącząc naukę i pracę z podróżami oraz możliwością poznania kultury innych krajów. Uczelnia stwarza studentom możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które są niezbędne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wyjazd w ramach programu rozwija intelektualnie i duchowo. Student staje się bardziej kreatywny i otwarty na świat. Jedną z najważniejszych zalet wyjazdu w ramach Erasmusa jest rozwój własnej osobowości. Program Erasmus+ wspiera w sprostaniu wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wyjazd na studia, czy praktykę w ramach programu jest doskonałą okazją pozyskania doświadczenia i zwiększenia zakresu kompetencji oraz umiejętności zawodowych, jak i językowych, co z pewnością wyróżnia naszych studentów na rynku pracy.

Erasmus+ to program stworzony dla studentów, dla niektórych to początek drogi do kariery. Dzięki programowi masz możliwość pogłębić swoją wiedzę, znajomość języka, poznać wielu ludzi z całego świata, jak i przeżyć niesamowitą przygodę życia!

Zasady ogólne:

– O wyjazd mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich, studiujący w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

– Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów licencjackich.

– W ramach Erasmusa + można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania wszystkich pobytów stypendialnych nie przekracza 12 miesięcy na studiach licencjackich i 12 miesięcy na studiach magisterskich (z uwzględnieniem uprzedniego uczestnictwa w programie LLP-Erasmus).

– W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

– Każdemu studentowi biorącemu udział w programie przysługuje stypendium (od 400 do 500 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na studia i od 500 do 600 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na praktykę).

Doświadczenie WSSP w programie Erasmus:
Rok akademicki 2008/2009
W roku akademickim 2008/2009, z możliwości wyjazdu na 3-miesięczne zagraniczne praktyki skorzystało 16 studentów WSSP. Odbywali oni praktyki w takich państwach jak Irlandia, Grecja, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania oraz na Cyprze. W zależności od kierunków studiów praktyki miały miejsce w hotelach, nadmorskich kurortach, obiektach gastronomicznych, szkołach językowych, centrach informatycznych oraz innych instytucjach.

Rok akademicki 2009/2010
W roku akademickim 2009/2010 po raz pierwszy odbył się wyjazd 4 studentów Turystyki i Rekreacji na semestr letni do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Dodatkowo 13 studentów WSSP odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w takich krajach jak Hiszpania (Minorka), Włochy, Holandia, Szwecja, Grecja oraz Portugalia.

Rok akademicki 2010/2011
W roku akademickim 2010/2011 kolejni studenci wyjechali na semestr studiów do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Tym razem z oferty studiów za granicą skorzystało 4 studentów Fizjoterapii oraz 2 studentki Filologii Iberyjskiej – wszyscy spędzili semestr zimowy w Hiszpanii. Na semestr letni wyjechali kolejni studenci WSSP, zarówno do Hiszpanii jak i do Information Systems Management Institute w Rydze (Łotwa). Dodatkowo w tym roku akademickim 7 studentów wyjechało na 3-miesięczny wyjazd na zagraniczną praktykę zawodową do takich państw jak Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Grecja.

Rok akademicki 2011/2012
W roku akademickim 2011/2012 z wyjazdu na semestr oraz cały rok akademicki na uczelnie w Jaén (Hiszpania), Lizbonie (Portugalia) oraz w Faro (Portugalia) skorzystało 13 studentów z kierunków takich jak Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Iberyjska. Dodatkowo 26 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do krajów takich, jak: Hiszpania, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Turcja.

Rok akademicki 2012/2013
W roku akademickim 2012/2013 jedenastu studentów Turystyki i Rekreacji oraz Fizjoterapii wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Turcji i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechała rekordowo duża grupa 48 studentów.

Rok akademicki 2013/2014
W roku akademickim 2013/2014 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechało 31 studentów.

Rok akademicki 2014/2015
W roku akademickim 2014/2015 trzynastu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Czechach. Na praktykę wakacyjną do Hiszpanii, Grecji i Włoch wyjechało 28 studentów.

Rok akademicki 2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Portugalii, natomiast 35 studentów na praktykę wakacyjną do Hiszpanii, Grecji i na Łotwę.

 

Rok akademicki 2016/2017
W roku akademickim 2016/2017 dziesięciu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Czech, natomiast 43 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną.

 

Rok akademicki 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 11 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Belgii, Hiszpanii, Włoszech i Czech, natomiast 33 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną.

Rok akademicki 2018/2019
W roku akademickim 2018/2019 15 studentów wyjedzie na semestr studiów, natomiast 40 studentów wyjedzie na praktykę wakacyjną.

Rok akademicki 2019/2020
W roku akademickim 2019/2020 14 studentów wyjedzie na semestr studiów, natomiast 47 studentów wyjedzie na praktykę wakacyjną.

Informacje dla studentow

Erasmus Charter for higher education 2014-2010

 

 

Wyjazd na praktyki  w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą  lub Rektoracie.

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 4. Zdjęcie.

 

 

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą  lub Rektoracie.

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 4. 1 zdjęcie
 5. Zgoda dziekana na wyjazd
Czcionka / Font
Kontrast / Contrast