Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Uczelnia nasza bierze w nim udział w programie od 2008 r. Posiadamy rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, dzięki czemu studenci mają możliwość:

 • wyjazdu na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdu na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

a absolwenci, którzy ubiegali się o wyjazd na ostatnim roku studiów

 • wyjazdu na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

 

Studenci i absolwenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie w postaci (od 450 do 520 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na studia i od 550 do 620 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na praktykę).

 

Studenci mają możliwość wyjazdu do Uczelni partnerskich w ramach krajów programu, czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Z roku na rok coraz więcej naszych studentów z powodzeniem korzysta z programu Erasmus+, łącząc naukę i pracę z podróżami oraz możliwością poznania kultury innych krajów. Uczelnia stwarza studentom możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które są niezbędne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wyjazd w ramach programu rozwija intelektualnie i duchowo. Student staje się bardziej kreatywny i otwarty na świat. Jedną z najważniejszych zalet wyjazdu w ramach Erasmusa jest rozwój własnej osobowości. Program Erasmus+ wspiera w sprostaniu wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wyjazd na studia, czy praktykę w ramach programu jest doskonałą okazją pozyskania doświadczenia i zwiększenia zakresu kompetencji oraz umiejętności zawodowych, jak i językowych, co z pewnością wyróżnia naszych studentów na rynku pracy.

Erasmus+ to program stworzony dla studentów, dla niektórych to początek drogi do kariery. Dzięki programowi masz możliwość pogłębić swoją wiedzę, znajomość języka, poznać wielu ludzi z całego świata, jak i przeżyć niesamowitą przygodę życia!

Zasady ogólne:

– O wyjazd mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich, studiujący w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

– Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów licencjackich.

– W ramach Erasmusa + można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania wszystkich pobytów stypendialnych nie przekracza 12 miesięcy na studiach licencjackich i 12 miesięcy na studiach magisterskich (z uwzględnieniem uprzedniego uczestnictwa w programie LLP-Erasmus).

– W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

– Każdemu studentowi biorącemu udział w programie przysługuje stypendium, o ile środki finansowe przyznane uczelni na to pozwalają. W sytuacji wyczerpania przyznanych środków fiznansowych student ma możliwość wyjechać z stypendium zerowym.

 

Doświadczenie WSSP w programie Erasmus:
Rok akademicki 2008/2009
W roku akademickim 2008/2009, z możliwości wyjazdu na 3-miesięczne zagraniczne praktyki skorzystało 16 studentów WSSP. Odbywali oni praktyki w takich państwach jak Irlandia, Grecja, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania oraz na Cyprze. W zależności od kierunków studiów praktyki miały miejsce w hotelach, nadmorskich kurortach, obiektach gastronomicznych, szkołach językowych, centrach informatycznych oraz innych instytucjach.

Rok akademicki 2009/2010
W roku akademickim 2009/2010 po raz pierwszy odbył się wyjazd 4 studentów Turystyki i Rekreacji na semestr letni do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Dodatkowo 13 studentów WSSP odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w takich krajach jak Hiszpania (Minorka), Włochy, Holandia, Szwecja, Grecja oraz Portugalia.

Rok akademicki 2010/2011
W roku akademickim 2010/2011 kolejni studenci wyjechali na semestr studiów do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Tym razem z oferty studiów za granicą skorzystało 4 studentów Fizjoterapii oraz 2 studentki Filologii Iberyjskiej – wszyscy spędzili semestr zimowy w Hiszpanii. Na semestr letni wyjechali kolejni studenci WSSP, zarówno do Hiszpanii jak i do Information Systems Management Institute w Rydze (Łotwa). Dodatkowo w tym roku akademickim 7 studentów wyjechało na 3-miesięczny wyjazd na zagraniczną praktykę zawodową do takich państw jak Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Grecja.

Rok akademicki 2011/2012
W roku akademickim 2011/2012 z wyjazdu na semestr oraz cały rok akademicki na uczelnie w Jaén (Hiszpania), Lizbonie (Portugalia) oraz w Faro (Portugalia) skorzystało 13 studentów z kierunków takich jak Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Iberyjska. Dodatkowo 26 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do krajów takich, jak: Hiszpania, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Turcja.

Rok akademicki 2012/2013
W roku akademickim 2012/2013 jedenastu studentów Turystyki i Rekreacji oraz Fizjoterapii wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Turcji i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechała rekordowo duża grupa 48 studentów.

Rok akademicki 2013/2014
W roku akademickim 2013/2014 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechało 31 studentów.

Rok akademicki 2014/2015
W roku akademickim 2014/2015 trzynastu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Czechach. Na praktykę wakacyjną do Hiszpanii, Grecji i Włoch wyjechało 28 studentów.

Rok akademicki 2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Portugalii, natomiast 35 studentów na praktykę wakacyjną do Hiszpanii, Grecji i na Łotwę.

 

Rok akademicki 2016/2017
W roku akademickim 2016/2017 dziesięciu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Czech, natomiast 43 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną.

 

Rok akademicki 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 11 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Belgii, Hiszpanii, Włoszech i Czech, natomiast 33 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną.

Rok akademicki 2018/2019
W roku akademickim 2018/2019 8 studentów wyjechało na semestr studiów do Uczelni w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii, natomiast 58 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

Rok akademicki 2019/2020
W roku akademickim 2019/2020 3 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i na Cyprze, natomiast 8 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji, Czech, Niemczech.

Informacje dla studentow

Wyjazd na praktyki  w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą  lub Rektoracie.

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 4. Zdjęcie.

 

 

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą  lub Rektoracie.

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 4. 1 zdjęcie
 5. Zgoda dziekana na wyjaz

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast